Våre verdier

 • Offensiv
 • Effektiv
 • Ærlig
Sverres Borg

Teknobyggmodellen - klikk for pdf-versjon
 
 
Ved å gjennomføre et byggeprosjekt etter Teknobyggmodellen vil følgende oppnås:
 
 • MajaTeknobygg sin prosjektutviklings- og entreprenørkompetanse kommer tidlig inn i planleggingen.
   
 • Klar prosess i utviklings- og byggefasen med trimmet prosjektering og trimmet bygging som har fokus på fremdrift, logistikk og kvalitet, og som gjennom ”pull”-prinsippet med delegering ned til bas gir merverdi.
   
 • Suksessiv kalkulasjon gjennom alle faser fra ide til bygging.
   
 • Aktiv bruk av markedet gjennom hele prosessen, i fellesskap med byggherren, enten i åpne konkurranser eller i direkte forhandlinger, der dette anses formålstjenlig. Felles opphandling av underentreprenører og leverandører.
   
 • Fokus på energiforbruk i bygge- og driftsperioden, miljøriktig planlegging og bygging. Kalkulasjon etter GLITNE-modellen med beregning av CO2-ekvivalenter som medgår til prosjektgjennomføring.
   
 • Muligheter for å gjennomføre etter MajaTeknobygg sin samspillsmodell med solidarisk samarbeidsavtale og åpen prisbok.
   
 • HMS likestilles med kvalitet og økonomi som gir en ryddig og sikker arbeidsplass hvor trivsel i alle ledd er felles mål.