Våre verdier

  • Offensiv
  • Effektiv
  • Ærlig
Sverres Borg

Slik arbeider vi

Bilde av 265876_281_429[1]MajaTeknobygg-gruppen har hatt en rivende utvikling og vekst siden starten i 1995. Også i bransjen totalt går utviklingen raskere enn noen gang. Myndighetene stiller stadig strengere krav til vår virksomhet, samtidig som oppdragsgivere skjerper kravene til konkurranse, produktivitet og kvalitet. Derfor er det aldri tid til å hvile på sine laurbær, det gjelder hele tiden å finne bedre løsninger, å bygge smartere og billigere.
Derfor har vi stoppet litt opp og gått grundig gjennom virksomheten vår.

Resultatet av prosessen finner du i dette heftet; en ny visjon og formulerte verdivalg.

I tillegg inneholder heftet bedriftens etiske regler. De skal bidra til at MajaTeknobygg Gruppens bedriftskultur har rom for at den enkelte medarbeider trives på jobb, og samtidig sikre at vi forbedrer oss hele
tiden, og at alle trekker i samme retning.
Alle medarbeidere plikter å sette seg inn i, og følge, bedriftens etiske regler.

God lesning, og lykke til med dine oppgaver
i MajaTeknobygg-gruppen!