Våre verdier

  • Offensiv
  • Effektiv
  • Ærlig
Sverres Borg

MajaTeknobygg


MajaTeknobygg AS er konsernselskapet som er hovedaksjonær i driftsselskapene Maja Eiendom og Teknobygg Anlegg. Konsernselskapet har 8 ansatte og ivaretar gruppens fellesfunksjoner som økonomi og finans, IT og regnskap, HR, konsept- og prosjektutvikling, sentral markedsbearbeiding og konsernledelse.

Orgkart_jan_2013