Våre verdier

  • Offensiv
  • Effektiv
  • Ærlig
Sverres Borg

Helse - Miljø - Sikkerhet (HMS)


Ulykker i enhver form kan føre til redusert helse eller tap av menneskeliv. Konsekvensene av en ulykke kan vanskelig måles økonomisk.

I selskapene i MajaTeknobygg-konsernet er vi av den klare oppfatning at det å praktisere HMS i alle ledd i bedriften gagner den enkelte av våre ansatte og er lønnsomt for bedriften og våre oppdragsgivere.

MajaTeknobygg-konsernets bedrifter har alle i sin overordnede målsetting likestilt helse, miljø og sikkerhet på linje med kvalitet, produksjon og lønnsomhet.

For å oppnå vår målsetting innen HMS skal bedriften høyne kunnskapsnivået blant alle ansatte. Dette er en kontinuerlig prosess som løper gjennom hele organisasjonen.

Vi har satt oss høye mål for HMS-arbeidet. Interne kurs er nødvendige og skal gjennomføres kontinuerlig. Dette for å sikre at alle våre medarbeidere får en grundig opplæring og forståelse for de krav vår bedrift stiller til den enkelte medarbeider.

Vår viktigste oppgave når et prosjekt igangsettes, er å analysere alle faser i det oppdraget vi skal utføre. Vi må kartlegge sannsynligheten for skader, hvilke konsekvenser skader kan få for mennesker, materiell og miljø.

For å unngå uforutsette situasjoner har den øverste ledelse pålagt at HMS skal stå på dagsorden i møter helt fra begynnelsen i et prosjekt. Dette for å skape riktige og sunne holdninger til HMS-arbeidet.

Vi skal stille samme krav til våre underleverandører og samarbeidspartnere som vi stiller til oss selv i HMS-arbeidet.

Trondheim 20.11.2010
Svein O. Berg
Konsernsjef